)

06 juni 2017

Nieuwe IHE profielen succesvol getest tijdens Connectathon 2017!

Het jaarlijkse testevenement (Connectivity Marathon) van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) vond plaats in Venetië, Italië. Integrating the Healthcare Enterprise is een initiatief met als doel de informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg te verbeteren. Tijdens het testevenement heeft VANAD Enovation de belangrijkste profielen getest waarmee interoperabiliteit tussen meerdere instellingen weer een stap dichterbij is.

Meerdere profielen die zorgen voor interoperabiliteit tussen “affinity domeinen” zijn succesvol getest met andere leveranciers. In onze oplossing heeft elk ziekenhuis zijn eigen “affinity domein”, zijn eigen infrastructuur.

XCPD - Communicatie tussen domeinen is op basis van (in Nederland) het burgerservicenummer. Hoe kan je documenten opzoeken als de patiënt niet bekend is binnen jouw domein? Het XCPD profiel beschrijft deze usecase en komt met een oplossing waardoor de patiënt gevonden kan worden zonder dat deze bekend is binnen het opvragende domein. Bijvoorbeeld bij een spoedgeval in een andere regio.

XCDR - Met dit profiel is het mogelijk om documenten aan te melden, alsook vervangen in een ander “affinity domein”. Zonder XCDR werkt het workflow profiel XDW niet over affinity domeinen heen. Het XDW document kan namelijk niet van status wijzigen door de andere partijen. XCDR biedt hier de oplossing.

Bovenstaande profielen zijn geïmplementeerd in zowel onze xdsConnect gateway alsook de landelijke XDS HUB.

Fast Healthcare Interoperability Resources
FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) is constant in ontwikkeling. IHE ondersteunt FHIR middels diverse “mobile profiles”zoals MHD (Mobile access to Health Documents). Dit profiel wordt ondersteund door xdsConnect waardoor het mogelijk is om bestaande applicaties, zoals bijvoorbeeld een bestaand patiëntenportaal te koppelen aan onze XDS omgeving. Hierdoor krijgt de patiënt inzage in zijn / haar documenten die uitgewisseld worden tussen zorgverleners. Een ander voorbeeld is om deze API te gebruiken om de toestemming van de patiënt vast te leggen vanuit een app.

Het eerste project waar deze FHIR implementatie gebruikt wordt is het MedMij kickstart project tussen Curavista en het Havenziekenhuis Rotterdam.

Naast bovenstaande profielen hebben wij ook de reguliere profielen succesvol getest. Voor vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met Pascal Looijé, Product Manager xdsConnect.