)

26 juni 2017

VANAD Enovation en RAVU verbeteren communicatieketen

In mei 2017 heeft VANAD Enovation in samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de communicatie tussen de ambulance en Huisartsen(posten).

De RAVU maakt in haar ambulances gebruik van de applicatie SIREN van Medusa Medical Technologies. In dit zorgdossier systeem wordt het verslag dat de ambulanceverpleegkundige maakt opgeslagen. Maar hoe handig is het als de Huisartsenpost dit verslag al tijdens de ambulance rit kan ontvangen zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op de situatie? 

VANAD Enovation is samen met de RAVU erin geslaagd om een koppeling te maken door middel van het programma Cloverleaf. Dit zorgt ervoor dat de RAVU vanaf heden tijdens de rit een zogenoemde digitale (voor) aankondiging of overdracht kan sturen naar huisartsen en huisartsenposten.

Op het moment dat een ambulance bij een patiënt thuis komt en er blijkt geen vervoer noodzakelijk te zijn kan de RAVU een bericht naar de huisarts sturen. Zo is de huisarts gelijk op de hoogte van dat de ambulance bij de patiënt thuis is geweest. Ook in de situatie dat een ambulance de patiënt naar de Huisartsenpost vervoert kan de ambulanceverpleegkundige een vooraankondiging sturen, daardoor is de Huisartsenpost gelijk op de hoogte van wie de patiënt is en wat de situatie is. 

Voor het realiseren van de koppeling maakte VANAD Enovation gebruik van haar informatie broker Cloverleaf. Cloverleaf stelt zorgorganisaties in staat om ongelijksoortige informatiesystemen en data, van binnen of buiten de organisatie, bijeen te brengen onafhankelijk van bronsysteem, berichtformaat of communicatie protocol.