)

02 juni 2016

Van leverancier tot partner voor FysioHolland

Joost de Wijn, Financieel Directeur FysioHolland B.V: “Nog voor mijn tijd bij FysioHolland, raakte FysioHolland in 2008 op de KNGF beurs met VANAD Comvio in gesprek over het hosten van Intramed software via VANAD Comvio. Dat resulteerde in een overeenkomst. We zijn toen van start gegaan met 8 gebruikers die snel en eenvoudig konden inloggen op de servers van VANAD Comvio. Als snel groeiende organisatie was het ideaal te kunnen opschalen en aanpassen zonder uitgebreide investeringen of lange implementatietrajecten. In januari 2011 zaten er 32 gebruikers in Intramed en 15 gebruikers in Fysio Roadmap (dit was inmiddels ook op de Comvio servers ondergebracht). De snelle groei kon door VANAD Comvio uitstekend opgepakt worden. Organisatorisch zijn de zaken vanaf dat moment ook verder gestroomlijnd, reden om van Fysio Roadmap afscheid te nemen en alleen met Intramed, via VANAD Comvio, verder te gaan. Door verdere acquisities was het aantal gebruikers eind 2015 gegroeid naar 186.

Omdat FysioHolland als grote organisatie extra behoeftes had, die in de standaard SBC omgeving niet konden worden ingevuld, is in overleg met VANAD Comvio eind 2015 een VPS in gebruik genomen. Dit is eigenlijk precies dezelfde techniek, maar dan op een aantal virtuele servers alleen voor FysioHolland. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om zaken nog verder naar eigen hand te zetten. Inmiddels is het aantal gebruikers gegroeid naar 221.

Gaandeweg ons groeitraject merkten wij dat er een toenemende behoefte was ook het beheer van de computers en laptops gedeeltelijk uit te besteden, omdat dit onszelf, voor inmiddels 54 locaties, te veel tijd kostte. Sinds VANAD Comvio het prijsbeleid voor computers en laptops drastisch heeft aangepast, is het voor ons interessant geworden om daarvan gebruik te maken. Daar waar noodzakelijk, hebben wij inmiddels naar tevredenheid ook de hardware via VANAD Comvio betrokken.

Steeds vaker vragen wij aan VANAD Comvio om met ons mee te denken. VANAD Comvio heeft enkele alternatieven aangedragen voor de levering van internet en telefonie, waar wij overigens geen gebruik van maken. In afwachting van een definitieve internetoplossing heeft VANAD Comvio tijdelijk, naar volle tevredenheid, draadloos internet voor enkele vestigingen beschikbaar gesteld. Wij hebben met VANAD Comvio afgesproken dat zij voor ons, bij kandidaat overname-praktijken, de totale ICT in kaart brengen en aanbevelingen doen. Prettig te merken dat die aanbevelingen gebaseerd zijn op het benutten van wat nog prima bruikbaar is.

Na alle ervaringen door de jaren heen kunnen we zeggen dat VANAD Comvio gegroeid is van leverancier tot partner.” 

Voor meer informatie over FysioHolland, kijk op: www.fysioholland.nl