)

19 september 2016

ZorgMail bij gemeenten leidt tot optimale, vertrouwelijke gegevensuitwisseling met ketenpartners in de zorg.

ZorgMail bij Gemeente Almelo

Decentralisaties in het sociaal domein hebben er bij de gemeente Almelo, net als bij andere gemeenten in Nederland, toe geleid dat ketenpartners in de zorg en gemeenten meer gegevens zijn gaan uitwisselen. Veel gegevens hebben echter een vertrouwelijk en persoonsgebonden karakter. Deze zijn niet standaard te mailen.

De gemeente Almelo maakt voor optimale en vertrouwelijke gegevensuitwisseling gebruik van ZorgMail, waarmee ze beveiligd kunnen communiceren met de ketenpartners. Met deze EDI-oplossing stelt de gemeente Almelo de betrokken huisartsen in staat vanuit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) een bericht naar de gemeente te sturen. De gemeente ontvangt dit bercht als een leesbare e-mail. Hierbij zorgt VANAD Enovation met ZorgMail voor de vertaling van het EDI-bericht naar een leesbare e-mail.

De gemeente Almelo gaat ook gebruik maken van Safe Relay. Safe Relay biedt medewerkers de mogelijkheid om in de bestaande Outlook omgeving te blijven werken. Door middel van de groene ‘veilig verzenden’ – button kan de gebruiker veilig e-mailberichten versturen naar andere zorgverleners die ook op ZorgMail geabonneerd zijn.

Op het moment dat iemand vanuit het wijkteam van de gemeente een rapportage terug wil sturen naar de huisarts, wordt er gebruik gemaakt van de ZorgMail App. In deze App kiest de gebruiker een geadresseerde en typt daarna de tekst die hij wil delen. De App is zowel op tablets met Android of IOS, als op een PC met een browser, te gebruiken.

Joop Kuiper, informatie adviseur bij Gemeente Almelo: “Veilig mailen werkt alleen als het eenvoudig kan, anders wordt het niet gebruikt. En als we in de keten allemaal dezelfde techniek gebruiken wordt het vanzelf eenvoudig.’’

  • Ook gemeente Maassluis koos via eGem voor de zekerheid van ZorgMail

Gemeente Maassluis besloot eind 2015 om de wijkteams in staat te stellen op een veilige manier te

e-mailen. Na een zorgvuldige selectie koos de gemeente, samen met gemeenten Vlaardingen en Schiedam voor ZorgMail. Begin 2016 is de implementatie achter de rug en kijkt de projectleider met een tevreden gevoel terug.

Hans over de Vest, projectleider van het team I&A: “Wacht niet langer en start gewoon.”